Thursday, 8 December 2011

PengenalanKRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH
KUMPULAN EL-S01
BAISAN BINTI SARIKAL D 20102042069
PENSYARAH : PN SAIRA BANU

Sekapur sireh…
       Selamat datang ke laman blog saya.Ini merupakan blog pertama saya.Syukur alhamdullilah, akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan blog ini walaubagaimanapun tidak seindah rupa.Setinggi ucapan terima kasih kepada pensyarah yang dihormati, buat suami dan anak-anak tercinta terima kasih di atas sokongan yang diberikan kepada saya selama ini.
        Blog yang saya hasilkan memfokuskan kepada mata pelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, di mana terdapatnya topik-topik dari segi sistem tatabahasa dan jenis-jenis karangan berformat dan tidak berformat.
        Matlamat blog saya ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam melayari ICT dalam pembelajaran mereka khususnya mata pelajaran bahasa Malaysia.Melalui blog ini murid-murid boleh menggunakan kemahiran mereka untuk mengulangkaji dan membuat latihan.

No comments:

Post a Comment