Thursday, 8 December 2011

Kata Arah


Kata  Arahkata  arah  ialah  kata  yang  digunakan  untuk  menunjukan  arah,  hala  atau  jurusan.  Dari  segi  penggunaan  kata  arah  
biasanya,  di dahului  oleh  kata  sendi  di, dari  dan  ke. Yang berikut  ialah  contoh  kata  arah  yang  biasa  di gunakan  dalam 
bahasa  melayu.

  • Samping    
  • Timur        
  • Dalam 
  • Kiri 
  • Kanan
  • Seberang 
  • Sekeliling
  • Sebelah


Contoh  ayat.

1.  Pak  Abu  mencampak  sampah  sarap  ke  dalam  perigi  buta.
2.  Di  hujung  jalan  sana,  akan  di  didirikan  sebuah  pondok  tempat  menunggu  bas. 
3.  Ayah  menyimpan  guni-guni  beras  di  belakang  rumah.

No comments:

Post a Comment