Thursday, 8 December 2011

Kata Majmuk - Serangkai


 • Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa hasil yang tertentu
 • Anakanda
 • Antarabangsa
 • Apabila
 • Bendahari 
 • Cenderamata
 • Cintamula
 • Daripada
 • Dermasiswa
 • Dukacita
 • Hulubalang
 • Janakuasa
 • Kadangkala
 • Kakitangan
 • Kerjasama
 • Warganegara

No comments:

Post a Comment