Thursday, 8 December 2011

Kata Nafi

Contoh   • Bukan
- Di Gunakan untuk membentuk ayat nafi atau negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada kata frasa nama.

 Contoh ayat :

- Basikal itu bukan basikal yang baaru dibelinya
- Ayah saya bukan Doktor
  • tidak
- Di gunakan untuk membentuk ayat nadi atau negatif daripada ayat positif apabila predikatnya terdiri daripada frasa adjektif dan frasa kerja.

Contoh ayat :
  • Ramlan tidak suka makan sayur
  • Mata parang itu tidak tajam

No comments:

Post a Comment