Thursday, 8 December 2011

KATA PENEGAS

Kata penegas/partikel ialah kata yang berfungsi sebagai penegas atau untuk menguatkan maksud sesuatu pernyataan dalam ayat. Dalam bahasa Melayu baku, kata penegas adalah seperti yang berikut:
Perhatikan penerangan di bawah ini.

  • kah  
- Menguatkan maksud atau soalan. 
contoh :
1. Brapakah usia adik sekarang?
  • lah
-  Melembutkan suara apabila meminta seseorang melaksanakan sesuatu
contoh :
1. " janganlah di ganggu dia lagi " kata Fatin kepada adiknya.

  • tah 
- Menguatkan maksud ayat seru
contoh :
1. Manatah kawan-kawan kamu yang lain.
  • pun 
- Menguatkan atau menegaskan maksud sesuatu ayat pernyataan di dalam ayat penyata
contoh :
1. Sungguhpun badannya kecil, tapi semangatnya sungguh tinggi

No comments:

Post a Comment