Wednesday, 7 December 2011

Karangan Jenis Ucapan/Syarahan

Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis,barisan hakim yang adil lagi bijaksana,guru-guru dan rakan-rakan sekalian.Salam sejahterah saya ucapkan.Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah 'Kepentingan Menjagai Kebersihan Diri'      
              
Hadirin sekalian,      
         Menjaga kebersihan diri adalah penting untuk kesihatan.Ia juga boleh menjauhkan kita daripada penyakit.Oleh itu,marilah kita mengamalkan sifat suka pada kebersihan.      
 
Hadirin yang dikasihi.      
                 Menjaga kebersihan diri seperti badan,rambut,gigi dan kuku adalah sangat penting.Amalan tersebut boleh menhidari kita daripada bakteria yang berbahaya.Selain itu,mnjaga kebersihan pakaian juga mesti diutamakan.Pakaian yang bersih menjadikan kita selesai.      
 
Hadirin yang dihormati,      
                Oleh itu,marilah kita sama-sama menjaga kebersihan agar kehidupan kita lebih bahagia dan ceria.Sekian syarahan saya pada kali ini.Terima kasih.   

No comments:

Post a Comment