Thursday, 8 December 2011

Kata Majmuk - Terpisah/tercantum

 Kata Majmuk di eja tercantum dan terpisah tetapi tiada sempang ( - )


Contoh Tercantum 

  • Jurumudi
  • Bumiputera
  • Apabila
Contoh Terpisah
  • Buah pinggang 
  • Ganti rugi 
  • Guru besar
  • Hantu Raya
  • Daun pintu

No comments:

Post a Comment