Tuesday, 8 November 2011

TMK-KRT-3013


TUGASAN   KRT3013 TMK..
1. Tugasan 1A  - Forum 10%
                       -tarikh akhir 3/10/2011

2. Tugasan 1B – Esei 20%
- Secara individu
- Cara hantar emel kepada pensyarah mengikut
Kumpulan
- 4 hingga 5 m/s sahaja dalam format pdf/doc/mana-mana format yg bersesuaian
       Soalannya:
  Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik
  darjah .Sebagai guru di sekolah rendah,jelaskan isu berikut:
1. Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilik darjah
2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1)

3. Tugasan  1C – Pembangunan Blog 30% - Blogger
- Link blog perlu diletakkan dalam MyGuru
- Markah akan di beri mengikut perkembangan blog
- Tarikh akhir 12/Dis/2011
No comments:

Post a Comment